Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Energiameklarit Oy
Y-tunnus: 1053817-0
Osoite: Vuohiniityntie 2, PL 12 38701 Kankaanpää
Puhelin: +358 44 766 0255
www.energiameklarit.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Erja Kanerva, meklari
erja.kanerva(at)energiameklarit.fi

3. Rekisterin nimi
Energiameklarit -konsernin asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Energiameklarit ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoitteet ja muut yhteystiedot, henkilötunnus, kieli ja kotimaa
• Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
• Asiakasryhmittely-, ja asiakastyyppitiedot, kuten sähkönmyyjä, sähköntuottaja, asiakasryhmä
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus ja perintätiedot, sekä extranet -sivujen käyttöön liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot
• Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Energiameklarit voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Energiameklarin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Energiameklarit Sähkö voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Energiameklarit voi luovuttaa henkilötietoja alihankkijalleen asiakastutkimuksen tai markkinointikampanjan tai siihen liittyvän postituksen toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Energiameklarit huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Energiameklarit Oy / Kanerva
PL 2 38701 Kankaanpää

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää Energiameklarit -konsernin toimipaikoilla.