Energian hinta hitaassa nousussa

Energian hinnan on todettu jatkavan hidasta nousuaan syksyllä. Aikaisemmin arvioitu ajoittainen negatiivinen spot-hinta ei menneenä kesänä toteutunutkaan. Siihen vaikutti Olkiluodon ydinvoimalaitoksen yhden tuotantoyksikön yli kuukauden suunniteltua pidemmäksi venyneet huoltotyöt. Voimalaitosten muuttuvat kustannukset ja tilanteet vaikuttavat tuotantokapasiteettiin, jolloin niillä on suora vaikutus markkinasähkön hintaan.

Kauko-Idän vaikutukset, kysynnän kasvu ja hiilituotannon rajoitukset tuntuvat Keski-Euroopan kautta myös pohjoismaisessa sähköpörssissä. Toisaalta kasvava tuuli- ja aurinkovoima tuottavat sähköä verkkoon säätilan mukaan. Vaihtelut tuotannon määrässä tekee ennustettavuudesta hankalaa. Sähkön hintaan ei kuitenkaan ole odotettavissa suurta vaihtelua vuoden sisällä.

Siirry takaisin