Energiamarkkinoiden näkymiä

Ilmastonmuutos on globaali huolenaihe. Ympäristöystävälliset energiantuotantomuodot ovat yhä tärkeämpi osa tulevaisuuttamme. Tahtotila ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi on vallalla niin Yhdysvalloissa, Kiinassa kuin Euroopassakin. Muun muassa näistä teemoista markkinoilla puhutaan nyt. Lue Energiameklareiden laatima kooste markkinoiden uutisista. 

Maalle rakennettu tuulivoima on ensimmäistä kertaa todettu edullisimmaksi sähkön tuotantokustannusvertailussa

Toiseksi edullisimmaksi tuotantotavaksi todettiin ydinvoima. Tuulivoiman tuottamaan sähkön hintaan todettiin vaikuttaneen kasvanut yksikkökoko, alentuneet käyttö- ja kunnossapito-kustannukset sekä pidentynyt huipunkäyttöaika. 

Lue lisää vertailusta täällä > Tuotantokustannusvertailuun
Lähde: Sähkön tuotantokustannusvertailu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2017.

Uusimman tutkimuksen mukaan yhä useampi amerikkalainen haluaa tehokkaampia toimia ilmastonmuutosta vastaan

Näin siitäkin huolimatta, että toimenpiteet aiheuttavat korkeampia kustannuksia. 
Erityisen kiinnostavaa on, että rebublikaaneista 43 % ja demokraateista
80 % on tätä mieltä. Ilmastonmuutokseen on siis herätty myös konservatiivien keskuudessa. 

Lue koko tutkimus täällä > Tutkimukseen
Lähde: Science News, 2017.

Yliopistot ja yritykset yhdessä ilmastonmuutosta vastaan

European University Association julkaisi 23.10. tiedotteen, jonka mukaan yliopistot halutaan vahvasti mukaan uusien hiilineutraalien energiainnovaatioiden kehittämiseen yhdessä yritysten kanssa. Yhteistyötä pidetään välttämättömänä, jotta ilmastonmuutosta vastaan voidaan löytää uusia ratkaisuja. 

Lue koko tiedote täällä > Tiedotteeseen
Lähde: European University Association, 2017.

PwC on listannut neuvoja energiahankintojen strategiseksi hyödyntämiseksi

Energia- ja ympäristönäkökulmat huomioidaan onneksi jo monien yritysten arvomaailmassa ja strategiassa. Selkeät ohjeet energian säästöön, kulutuksen seurantaan ja säästöjen hyödyntämiseen ovat kuitenkin tarpeen. Muuten tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta.

 1. Laadi selkeä strategia ja tavoitteet, kuinka energiankulutus huomioidaan organisaation kaikilla tasoilla.
 2. Hyödynnä energiadata, niin voit:
  - kartoittaa eri mahdollisuuksia
  - pienentää kuluja
  - parantaa tuottavuutta
  - tuottaa tehokasta raportointia
 3. Hyödynnä erilaiset rahoitusmekanismit uusiutuvien ja muiden nousevien teknologioiden käyttöönotossa.
 4. Sitouta työntekijät ja kommunikoi läpinäkyvästi yrityksenne energiasitoumuksista ja tavoitteista.

Lähde: PwC, 2017.

HALUATKO SEURATA TARKEMMIN SÄHKÖN HINTAKEHITYSTÄ?

Energiameklareiden kumppanina varmistut, että yritykselläsi on aina uusin markkinatieto ja alan parhaat asiantuntijat käytössäsi. Palvelemme energian ostajia ja käyttäjiä – energian tuottajia, kuntia, teollisuusyrityksiä sekä suurten kiinteistöjen omistajia. Energiameklareiden kautta saat käyttöösi Montel Online- tai Syspower analyysipalvelun, jotka pitävät sinut kiinni energiamarkkinoiden muutoksissa. Lisäksi tuotamme myös itse päivittäin ja viikoittain markkinakatsauksia, jotka ovat tilattavissa kustannustehokkaaseen hintaan. Energiameklareiden markkinakatsauksista voit tilata myös veloituksettoman tutustumisjakson.

Siirry takaisin